Vesi

Ympäristö­reportterit-menetelmä

Vesi

Ympäristö­reportterit-menetelmä

Ympäristöreportterit-menetelmä rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin

YMPÄRISTÖREPORTTERIT on yläkouluille ja toisen asteen opetukseen suunnattu ympäristökasvatusmenetelmä, joka rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin. Menetelmä tarjoaa väylän mielipiteiden ilmaisuun ja tiedon levittämiseen eri medioiden kautta: kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videon välityksellä. Toiminnan tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta tärkeistä ympäristökysymyksistä ja vaikuttaa journalismin keinoin asioiden muuttamiseksi.

OPETTAJALLE Ympäristöreportterit tarjoaa oivan menetelmän oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, ilmiöpohjaisiin teemaopintoihin, laaja-alaisen osaamisen taitojen harjoitteluun sekä projektimuotoiseen yhdessä tekemällä oppimiseen. Se yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä mielenkiintoiseksi, oppilaslähtöiseksi projektiksi, jossa päästään harjoittelemaan tutkimuksen tekoa, mielipiteen ilmaisua sekä TVT-taitoja ajankohtaisten ja oppilaita kiinnostavien ympäristökysymysten ympärillä. Ympäristöreportterit-projekti vie teidät ulos luokasta tutkimaan, haastattelemaan asiantuntijoita sekä raportoimaan – ja lopuksi julkaisemaan tuotoksenne yleisölle.

Ympäristöreportterit-projektin työvaiheet pohjautuvat kansainvälisesti testattuun nelivaiheiseen menetelmään:

1. Ongelman tutkiminen

Tutki ympäristöongelmaa tai -aihetta:

 • Etsi mielenkiintoinen ja lähiympäristösi kannalta merkityksellinen aihe. (Ilmastonmuutos ja etelän äänet - hankkeessa aihe valitaan Siemenpuu -säätiön etelän kumppanien videon pohjalta.)
 • Hanki tietoa eri lähteistä ja perehdy aiheesi tausta an.
 • Tee kenttätutkimusta: haastatteluja, kyselyitä ja havainnointia.
 • Yhdistä tutkimasi paikallinen ilmiö globaaliin mittakaavaan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

2. Ratkaisun etsiminen

Ideoi, etsi ja ehdota ratkaisuja tutkimaasi paikalliseen ympäristöongelmaan tai -aiheeseen:

 • Kartoita mahdollisia ratkaisuja haastattelemalla asiantuntijoita ja muita ihmisiä.
 • Arvioi valitsemaasi ratkaisua punniten argumentteja sekä puolesta että vastaan.
 • Perustele ehdottamasi ratkaisun tehokkuus ja toteuttamiskelpoisuus.

3. Journalistinen raportointi

Raportoi valitsemastasi aiheesta sekä sen mahdollisesta ratkaisusta journalistisesti paikalliselle yleisölle:

 • Valitse oikea media kohdeyleisösi tavoittamiseksi: Mikä on pääasiallinen kohdeyleisö, jonka haluat jutullasi tavoittaa? Minkä median kautta heidät tavoittaa parhaiten?
 • Laadi taustatutkimuksesi pohjalta valitsemaasi mediaan soveltuva video.
 • Lähesty aihetta informatiivisesti, mutta samalla positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti saadaksesi muutosta aikaan!

4. Tietoisuuden levittäminen

Lisää tietoisuutta levittämällä työtäsi yleisölle:

 • Levitä työtäsi paikalliselle yleisölle mediassa, esim. lehdessä, radiossa, televisiossa, blogissa, sosiaalisessa mediassa, valokuvanäyttelyssä, elokuvanäytöksessä tai paikallisissa tapahtumissa jne. 

OPS -yhteydet

Ympäristöreportterit-projekti toimii loistavana työkaluna uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseen.

Perusopetuksessa

Ympäristöreportterit-projekti edistää kuutta seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto-­ ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kuva: Opetushallitus. Klikkaa suurentaaksesi.

Lukiossa

Ympäristöreportterit linkittyy seuraaviin yhteisiin aihekokonaisuuksiin:

 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Yrittäjyys ja työelämä
 • Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
 • Monilukutaito ja mediat
Scroll to Top