Aurinko

Ympäristöreportterit

Aurinko

Ympäristöreportterit

NUORET VAIKUTTAJINA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PUOLESTA

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Ympäristöreportterit on yläkouluille ja toisen asteen opetukseen suunnattu kansainvälinen ympäristö­kasvatus­ohjelma, joka rohkaisee nuoria ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin kestävän kehityksen teemoihin.

Ohjelmassa oppilaat toteuttavat ympäristöreportterit-projektin, joka pohjautuu kansainvälisesti testattuun nelivaiheiseen menetelmään. Ympäristöreportterit-projekti antaa väylän mielipiteiden ilmaisuun ja tiedon levittämiseen eri medioiden kautta: kirjoittamalla, valokuvaamalla tai videon välityksellä.

Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta tärkeistä ympäristö­kysymyksistä ja niiden yhteyksistä muihin kestävän kehityksen teemoihin, ja vaikuttaa journalismin keinoin asioiden muuttamiseksi.

Ympäristöreportterit on osa kansainvälistä Young Reporters for the Environment -ohjelmaa, joka toimii 34 eri maassa ympäri maailman, tavoittaen yli 310 000 nuorta. Ohjelmaa tukevat kansainvälisesti mm. UNESCO, UNEP sekä UNWTO.

Scroll to Top