Metsä

Tehtäviä

Metsä

Tehtäviä

Ilmiöiden kytkökset

Tavoite: Harjoituksen avulla pyritään ymmärtämään, miten moninaisia syy-seuraus kytköksiä kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden välillä on.

Kesto: 20-30 minuuttia

Tarvikkeet: Avaa PDF -tiedostot Ilmiöiden kytkökset-kuvat ja kytkösten Selitteet (opettajan käyttöön) ja tulosta tiedostot. Leikkaa erilleen kuvatiedoston kytkökset (neljä kytköstä) ja niistä yksittäisiä ilmiöitä esittävät pallukat (neljä pallukkaa per kytkös).

Toimi näin: Jaa kuvat oppilaille: yksi setti (kaikki neljä kytköstä, jokaisessa neljä kuvaa) per 2-4 hlön ryhmä. Selitä, että kuvat pitää asetella niin, että ne esittävät neljää eri kytkösten ketjua eli ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Kussakin ketjussa on neljä kuvaa. Voit antaa vihjeeksi kytkösten teemat: pölyttäjät, Amazonin metsäpalot, jäätiköiden sulaminen ja pakolaiskriisi.

Kun oppilaat ovat järjestäneet ehdotuksensa kytköksistä, käykää ne läpi yhdessä. Voit esimerkiksi asetella kuvat oppilaiden ohjeiden mukaan, joko taululle tai piirtoheittimelle. Käykää samalla aiheista keskustelua taustaselitteiden avulla. Lisätehtävänä voit pyytää oppilaita keksimään uudenlaisia kytkösten ketjuja käyttäen kuvia. Käykää keksityt kytkökset läpi ja kommentoikaa niitä.

Lopputoteama on, että ilmiöiden välillä on todella monenlaisia erilaisia kytköksiä ja niitä on tärkeä ymmärtää, jotta voimme kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ne kertovat myös siitä kuinka riippuvaisia me olemme terveestä maapallosta.

Ilmiöiden kytkökset
sarja3
Ilmiöiden kytkökset

Ilmastomyytit

Tavoite: Tässä harjoituksessa käsitellään tyypillisimpiä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kyseenalaistavia argumentteja sekä väitteitä, joiden mukaan suomalaisten ei tarvitse toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näihin vastataan tutkimuksiin perustuvilla faktoilla.

Kesto: 15-25 minuuttia

Tarvikkeet: Kirjoitustaulu, tussit ja taustamateriaalit (lataa PDF).

Toimi näin: Kysy oppilailta millaisiin argumentteihin he ovat törmänneet, jotka kiistävät tai kyseenalaistavat ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen tai Suomen mahdollisuuden tai velvollisuuden vaikuttaa siihen. Kirjaa ylös esille tulevat argumentit.

Kun uusia argumentteja ei tule, käykää oppilaiden mainitsemat argumentit yhdessä läpi hyödyntäen alla olevaa kuvitusta sekä taustamateriaalia. Jos vastaan tulee argumentteja, joihin ette löydä materiaaleista vastausta, voitte sopia kuka selvittää asian seuraavaa oppituntia varten. Jos vastaan tulee argumentteja, joihin ette löydä materiaaleista vastausta, voitte sopia kuka selvittää asian seuraavaa oppituntia varten.

Tosiasioiden kieltäminen

Niin meillä kuin maailmalla (kuvakortein)

Tavoite: Harjoituksen avulla on tarkoitus hahmottaa, miten samat ilmastonmuutoksen aiheuttajat ja ratkaisut ovat läsnä niin maailmalla kuin Suomessakin. Tämä tapahtuu kuvakortein, joissa yhdellä puolella on kuva Suomesta ja toisella puolella kuva maailmalta; samasta ilmastonmuutoksen aiheuttajasta tai ratkaisusta. Kuvakorttien avulla voidaan myös pohtia miten Agenda2030 -kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät kuvakorttien aiheisiin.

Kesto: 30 minuuttia

Tarvikkeet: Tulosta kuvaparit: kivihiili, aurinko, metsatuho, metsiensuojelu, ruoanongelmat, ruoantuotannonratkaisut sekä Agenda2030-tavoitteet ja kuvien selitteet. Laita kuvat puoliksi leikattuihin muovitaskuihin (parhaita ovat kansioihin tarkoitetut muovitaskut) siten, että taitetun kuvaparin välistä löytyy sopivan kokoiseksi leikattu selitelappu sekä Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet -lappu.

Toimi näin: Jaa muovitaskuissa olevat kuvat oppilaille, 1 per 2-4 hlön ryhmä. Ohjeista heitä, miettimään missä päin maailmaa kuvat voisivat olla otettu, mitä niissä tapahtuu ja miten ne liittyvät ilmastonmuutokseen. Voit sanoa, että tässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan voi rauhassa pohdiskella, mitä ajatuksia kuvat herättävät. Huom! Kuvia ei saa vielä ottaa ulos muovitaskuista! Käykää yhdessä pohdinnat läpi, ryhmä kerrallaan.

Ohjeista seuraavaksi oppilaat ottamaan kuvat ulos muovitaskuista, ja lukemaan selitteet. Tämän jälkeen tehtävänä on pohtia mihin Agenda2030 -tavoitteisiin kuvat liittyvät. Tässäkään ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Purkakaa vielä yhdessä viimeinen vaihe. Mitä kuvista selvisi selitteiden avulla, oliko se yllättävää? Osuivatko alun arvaukset oikeaan? Entä mihin Agenda2030 tavoitteisiin kuva liittyy?

Tehtävän anti on, että samat ilmastonmuutoksen aiheuttajat ja ratkaisut ovat läsnä niin maailmalla kuin meillä. Agenda2030 -tavoitteista voi todeta, että ne ovat hyvin laajat ja riippuen näkökulmasta ilmiöt voivat liittyä useaan tavoitteeseen.

kuvakortit2
kuvakortit3

Niin meillä kuin maailmalla (videomateriaalein)

Tavoite: Harjoituksen avulla on tarkoitus hahmottaa miten samat ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät ilmiöt ovat läsnä niin maailmalla kuin Suomessakin sekä etsiä erilaisia videoiden aiheisiin liittyviä näkökulmia ja asioiden kytköksiä. Harjoituksen avulla voidaan myös pohtia miten Agenda2030 -kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät videoiden aiheisiin.
Kesto: 30-45 minuuttia
Tarvikkeet: Tietokoneet tai tabletit (joko jokaiselle tai yksi per ryhmä), nettiyhteys ja äänet (kuulokkeet) videoiden katsomiseen.

Toimi näin: Katsokaa verkkosivuilta Siemenpuu-säätiön kumppaneiden tuottamat Etelän äänet -videot pienryhmissä. Joko opettajan jakamana yksi video per 2-4 hlön ryhmä tai siten, että oppilaat valitsevat haluamansa aiheen. Aiheita ovat: energia, metsät, ruoka ja aktivismi. Videoita on yhteensä seitsemän, joten jos ryhmä on iso, joillekin ryhmille saattaa tulla sama video. Pyydä oppilaita miettimään mitä Suomessa on samaa kuin videolla tai miten Suomi kytkeytyy videolla käsiteltyyn aiheeseen. Onko Suomessa havaittavissa sama ilmastonmuutoksen aiheuttaja tai ratkaisu? Jos ei, niin kytkeytyykö Suomi ilmiöön muulla tavoin, esimerkiksi kulutuksen tai yritystoiminnan kautta? Purkakaa ajatukset yhdessä ja käykää läpi löydettyjä kytköksiä Suomeen. Jos aikaa on hyvin käytettävissä ja ilmiöihin halutaan perehtyä syvemmin, voi oppilaille antaa aikaa tehdä verkossa taustatutkimusta aiheesta sen jälkeen, kun videot on katsottu.

Sademetsät_Brasilia_final_Moment
Scroll to Top