Energia

Oppimiskokonaisuus

Energia

Oppimiskokonaisuus

llmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus monialaiseen oppimiseen yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuuden keskiössä ovat monimutkaisten ilmiöiden globaalit kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi.

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ryhmätyönä toteutettava videoprojekti, jossa oppilaat pääsevät tutkimaan kestävän kehityksen teemoja sekä etelän että pohjoisen näkökulmista ja ottamaan niihin itse kantaa.

Oppimiskokonaisuus soveltuu mm. maantiedon, biologian, kuvaamataidon, äidinkielen ja elämänkatsomustiedon tunneille tai oppiaineiden välisenä yhteistyönä toteutettavaksi. Siitä saa myös rakennettua innostavan toiminnallisen kokonaisuuden esimerkiksi MOK-viikolla toteutettavaksi! Materiaalit ovat tarjolla myös englanniksi, joten niitä voi hyödyntää englanninkielen tunneilla.

Aikaa oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen on hyvä varata noin 4 pitkää oppituntia (75-90 minuuttia).

Tuntisuunnitelma

Lataa itsellesi oppimiskokonaisuden TUNTISUUNNITELMA. Voit käyttää sitä sellaisenaan tai räätälöidä omalle ryhmällesi sopivan kokonaisuuden ja työskentelytahdin sen pohjalta.

Materiaalit

1. oppitunnin Powerpoint-esitys Slidesharessa

Orientaatio (1. oppitunti)

Voit joko pitää alla olevien materiaalien avulla oppitunnin itse tai hyödyntää oppitunnin videoversiota - keltainen painike vasemmalla!

Videoprojekti (2.-4. oppitunnit)

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus on erinomainen työkalu opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamiseen!

Oppiaineiden välinen, monialainen oppiminen

  • Eri oppiaineiden sisältöjä yhdistetään journalistiseksi projektiksi

Aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen

  • Nuoria rohkaistaan ottamaan kantaa ja vaikuttamaan heitä koskettaviin ympäristökysymyksiin

Tekemällä oppiminen ja työelämätaidot

  • Oppisisältö edistää mm. kriittistä ajattelua, TVT-osaamista, viestintää, ryhmätyötaitoja ja projektinhallintaa

Yhteydet yhteiskuntaan koulun ulkopuolella

  • Oppilaita kannustetaan lähtemään ulos luokasta tutkimaan aihettaan ja haastattelemaan asiantuntijoita
Scroll to Top