Vesi

Oppimiskokonaisuus

Vesi

Oppimiskokonaisuus

llmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus monialaiseen oppimiseen yläkoulun 9. -luokille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -oppimiskokonaisuuden keskiössä ovat monimutkaisten ilmiöiden globaalit kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi.

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ryhmätyönä toteutettava videoprojekti, jossa oppilaat pääsevät tutkimaan kestävän kehityksen teemoja sekä etelän että pohjoisen näkökulmista ja ottamaan niihin itse kantaa.

Oppimiskokonaisuus soveltuu mm. maantiedon, biologian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin tunneille tai aineiden välisenä yhteistyönä toteutettavaksi. Siitä saa myös rakennettua innostavan toiminnallisen kokonaisuuden esimerkiksi MOK-viikolla toteutettavaksi!

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus

KENELLE?

9. -luokat, lukiot, ammatilliset oppilaitokset

KESTO?

3-5 pitkää oppituntia (á 75-90 min), joista ensimmäisen voi korvata kouluvierailulla

AIHEET?

Ilmastonmuutos, kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteet, etelän ja pohjoisen väliset kytkökset, oikeudenmukaisuus, tunteet ja reaktiot, vaikuttaminen, videoprojekti, mediakasvatus

OPPIAINEET?

Maantieto/maantiede, biologia, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kuvataide

OPS-yhteydet

Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -oppimiskokonaisuus tarjoaa oivan menetelmän oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, ilmiöpohjaisiin teemaopintoihin, laaja-alaisen osaamisen taitojen harjoitteluun sekä projektimuotoiseen yhdessä tekemällä oppimiseen. Se yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä mielenkiintoiseksi, oppilaslähtöiseksi projektiksi, jossa päästään harjoittelemaan tutkimuksen tekoa, mielipiteen ilmaisua sekä TVT-taitoja ajankohtaisten ympäristökysymysten ympärillä.

Perusopetuksessa

Oppimiskokonaisuus edistää erityisesti seuraavia perusopetuksen laaja-alaisia tavoitteita:

  • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • Monilukutaito
  • Tieto-­ ja viestintäteknologinen osaaminen
  • Työelämätaidot
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Lukiossa

Oppimiskokonaisuus linkittyy seuraaviin yhteisiin aihekokonaisuuksiin:

  • Aktiivinen kansalaisuus
  • Yrittäjyys ja työelämä
  • Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
  • Monilukutaito ja mediat

 

Scroll to Top