Energia

Materiaalipankki

Energia

Materiaalipankki

Hankkeen materiaalit ja tehtävät

Hankkeen materiaalit ovat vapaassa käytössä itsenäiseen työskentelyyn. Voit ottaa käyttöösi joko ympäristöreportterit -projektin sisältävän kokonaisuuden (joka koostuu presentaatiosta ja tuntisuunnitelmien avulla tehtävästä projektityöstä) tai nopeammin toteutettavia Ilmastonmuutos ja etelän äänet -tematiikkaan liittyviä yksittäisiä tehtäviä.  Lisäksi materiaalipankista löytyy perustietoa ilmastonmuutoksesta.

Kouluvierailun presentaatio

(PowerPoint)

Tämä esitys toimii orientaationa Ilmastonmuutos ja etelän -äänet tematiikkaan. Presentaatiossa perehdytään globaaleihin haasteisiin ja niiden kytköksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Se toimii kouluvierailun - tai itsenäisessä työskentelyssä ensimmäisen oppitunnin runkona.

Scroll to Top