logo

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

logo

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Ylikulutus, kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos – monimutkaisten globaalien ilmiöiden ja niiden kytkösten avaaminen voi olla haastavaa. Tulevaisuuden uhkakuvat aiheuttavat monenlaisia reaktioita ja tunteita, joita on hyvä käsitellä viemällä ne toiminnaksi.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Siemenpuu-säätiö tarjoavat monialaisen oppimiskokonaisuuden opetuksen tueksi.

Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -hanke tarjoaa monialaisen oppimiskokonaisuuden yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppimiskokonaisuuden aikana nuoret perehtyvät kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Nuoria herätellään oppimiskokonaisuuden aikana pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä aktiivisesti etsimään ja löytämään ratkaisuja ja vaikutusmahdollisuuksia.

Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti. Opettajat voivat ottaa kokonaisuuden käyttöönsä hankkeessa tuotettujen tuntisuunnitelmien ja materiaalien avulla.

Tarjoamme valmiita opetusmateriaaleja, jotka avartavat nuorten maailmankatsomusta ja tukevat ongelmalähtöisen projektimuotoisen opetuksen toteuttamista.

Hankkeen tavoitteena on avartaa suomalaisten nuorten maailmankuvaa sekä lisätä solidaarisuutta ja toimintaa globaalin kestävän kehityksen puolesta. Tarkoitus on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä - ja sen ratkaisemiseen tarvitaan toimintaa - kaikkialla maailmassa.

Etelän toimijoiden näkökulmia tuodaan oppimiskokemuksessa esille Siemenpuu -säätiön hankekumppaneiden tuottamin videomateriaalein. Tarinoiden kuuleminen suoraan toimijoiden itsensä kertomana auttaa hahmottamaan, kuinka me kaikkialla maailmassa toimimme yhdessä samojen tavoitteiden eteen.

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Hankkeen toteuttajat

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut kansalaisjärjestö. Teemme työtä sen puolesta, että ympäristökasvatuksen painoarvo ja tunnettuus kasvavat Suomessa ja että yhä laajenevalla joukolla kasvattajia ja opettajia on halua ja edellytyksiä välittää kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita.

Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -hankkeessa hyödynnetään FEE Suomen kansainvälisen Foundation for Environmental Education -kattoverkoston Young Reporters for the Environment -ohjelman menetelmiä.

Siemenpuu-säätiö

Siemenpuu-säätiö toimii kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ympäristö- ja demokratia-aloitteiden rahoittajana sekä kehitysviestijänä Suomessa. Säätiön kehitysmaissa rahoittamat hankkeet vähentävät köyhyyttä ja epätasa-arvoisuutta sekä rajoittavat luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ilmastopäästöjä.

Ilmastonmuutos ja Etelän äänet -hankkeessa käytetään Siemenpuu-säätiön Etelän hankekumppanien tuottamia videoita ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista. Videot on kuvattu Argentiinassa, Brasiliassa, Mosambikissa, Malissa, Nepalissa ja Intiassa.

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -hanke on Fingon koordinoima EU-rahoitteinen Frame, Voice, Report! -hanke.

Scroll to Top