logo

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

logo

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Hankkeesta

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Ylikulutus, kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos – tulevaisuuden uhkakuvat voivat aiheuttaa niin turhautumista ja pelkoa kuin tosiasioiden kieltämistä ja torjumista. Tunteisiin ja reaktioihin on tärkeää suhtautua avoimesti. Lisäksi niiden vieminen toiminnaksi on mitä parhain lääke ahdistukseen. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Siemenpuu-säätiö vastaavat näihin tarpeisiin Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushankkeessaan.

Hankkeessa tuodaan monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kouluvierailujen aikana nuoret perehtyvät Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin. Keskiössä ovat monimutkaisten ilmiöiden globaalit kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo Young Reporters for the Environment -ympäristöreportteriprojekti, joka aloitetaan kouluvierailun yhteydessä ja viedään loppuun myöhemmillä oppitunneilla.

Tavoitteena on avartaa suomalaisten nuorten maailmankuvaa sekä lisätä heidän omaa ja heidän lähipiirinsä solidaarisuutta ja toimintaa globaalin kestävän kehityksen puolesta. Hanke lisää nuorten ja kasvattajien tietoisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden välisistä yhteyksistä ja keskinäisriippuvaisuuksista, sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen liittyviin ongelmiin kehitetyistä ratkaisuista etelän yhteisöissä. Tarkoitus on vahvistaa nuorten kokemusta siitä, että ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä - ja sen ratkaisemiseen tarvitaan toimintaa - kaikkialla maailmassa.

Ilmastonmuutos ja etelän äänet
Tarjoamme kouluihin jalkautuvia työpajoja sekä valmista opetusmateriaalia etelän näkökulmia avaavan, oppilaiden maailmankatsomusta tarkastelevan, ongelmalähtöisen projektimuotoisen opetuksen toteuttamiseen.

Nuoria herätellään pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä aktiivisesti etsimään ja löytämään ratkaisuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Etelän toimijoiden näkökulmia tuodaan esille Siemenpuu -säätiön hankekumppaneiden tuottamin videomateriaalein. Tarinoiden kuuleminen suoraan toimijoiden itsensä kertomana auttaa hahmottamaan, kuinka me kaikkialla maailmassa toimimme yhdessä samojen tavoitteiden eteen. Hankkeen tavoitteena on positiivinen muutos oppilaiden tiedoissa, ajattelun ja viestinnän taidoissa, asenteissa sekä käyttäytymisessä.

Hanke monipuolistaa opettajien ilmasto-opetuksen näkökulmia ja menetelmiä. Suomen opetussuunnitelmat edellyttävät kouluilta globaalin kansalaisuuden taitojen opettamista, mutta opettajille ei toistaiseksi ole tarjolla riittävästi kestävän kehityksen kasvatuksen materiaaleja, työkaluja ja resursseja. Tämä hanke paikkaa tuota puutetta: tarjoamme kouluihin jalkautuvia työpajoja sekä valmista opetusmateriaalia etelän näkökulmia avaavan, oppilaiden maailmankatsomusta tarkastelevan, ongelmalähtöisen projektimuotoisen opetuksen toteuttamiseen.

Hanke on Fingon koordinoima EU rahoitteinen Frame, Voice, Report! -hanke.

Scroll to Top