Metsä

Etelän äänet

Metsä

Etelän äänet

Tunne oikeutesi metsään | Intia

Metsä

Vastatkaa kysymyksiin:

  1. Missä maassa video on kuvattu?
  2. Miksi metsät ovat tärkeitä ympäristön kannalta?
  3. Mitä alueen ihmiset ovat tehneet suojellakseen metsiään?
  4. Miksi he ovat onnistuneet metsiensuojelussa?

Ideoikaa oman videon aihetta:

  1. Millä tavoin katsomanne videon aihe kytkeytyy Suomeen ja suomalaisiin?
  2. Mistä asiasta olisi kiinnostava tietää lisää?
  3. Mikä voisi olla asia, johon tässä aihepiirissä mielestänne pitäisi vaikuttaa Suomessa?

Artikkeleja projektin tueksi

Taustatietoa teemasta

Metsillä on ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeä rooli niin sanottuina hiilinieluina. Noin 10% maailmanlaajuisista päästöistä johtuu metsäkadosta.

Puu sitoo kasvaessa itseensä hiilidioksidia. Koska hiilidioksidi lämmittää ilmakehää, hiilen siirtyminen ilmakehästä metsiin ja puihin vastaavasti viilentää ilmastoa. Kun metsää katoaa pysyvästi, ilmakehään vapautuu hiilidioksidia. Metsät ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan kannalta. Suomessa vain n. 6% metsistä on suojeltu. Nykyinen metsien hakkuutaso on johtanut mm. metsien ja soiden elinympäristöjen ja -lajiston uhanalaistumiseen ja vesistöjen laadun heikkenemiseen.

Metsät ovat uhattuina eri puolilla maailmaa. Metsiä häviää nopeasti erityisesti tropiikissa, missä niitä muutetaan viljelys- ja laidunmaiksi. Puita kaadetaan myös teollisuuden käyttöön puutavaraksi ja paperin valmistukseen. Suomessa puuta päätyy sivutuotteena paljon myös poltettavaksi energiatuotannon raaka-aineeksi. Kasvavan puun käyttö energiaksi aiheuttaa tuotettua energiayksikköä kohti jopa enemmän hiilidioksidia kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Lisäksi biotalouden nimissä pyritään muun muassa korvaamaan kertakäyttöisiä muovituotteita puutuotteilla.

Metsien suojelu ja ennallistaminen, kuten metsänistutus, hidastavat ilmastonmuutoksen etenemistä. On syytä kuitenkin huomioida, että puut kasvavat erittäin hitaasti, joten taimen istuttaminen ei ilmastonmuutoksen näkökulmasta korvaa vanhaa ja kookasta puuta. Vanha, monimuotoinen metsä torjuu ilmastonmuutosta paremmin kuin nuori talousmetsä.

Scroll to Top